Εργαστήριο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για ΑμεΑ


Το Εργαστήριο απευθύνεται σε πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και αποβλέπει στην προετοιμασία των συμμετεχόντων για την  ένταξη τους στην  αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό (προσδιορισμός κατάρτισης ανάλογα με το ατομικό προφίλ), τον επαγγελματικό προσανατολισμό (πληροφόρηση επαγγελμάτων, προϋποθέσεις απασχόλησης, αναζήτηση θέσης εργασίας, ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα), την παρακολούθηση της επαγγελματικής /προεπαγγελματικής πορείας, ψυχολογική στήριξη του ίδιου του ΑμεΑ και της οικογένειας.

Το Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού  πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και τα τμήματα είναι ολιγομελή. Εφαρμόζονται οι εκάστοτε  διατάξεις για την πρόληψη έναντι του COVID-19.

Πληροφορίες συμμετοχής στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105982406 & 6946112987
 
Image