Ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική

Στα πλαίσια της ψυχικής  ενδυνάμωσης και στήριξης των οικογενειών με μέλη ΑμεΑ, υλοποιούνται ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για συγγενείς και φροντιστές ΑμεΑ.

Η ομάδα ψυχοεκπαίδευσης των γονέων αφορά 12 δομημένες συναντήσεις, οι οποίες θα έχουν ως σκοπό οι γονείς να καλύψουν ευρύ φάσμα γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεωνꓽ
  • θα αποκτήσουν πληροφορίες για την επικοινωνία στις σχέσεις της οικογένειας ,τα εμπόδια της επικοινωνίας και την διευκόλυνση της
  • Θα ασκηθούν σε δεξιότητες που αφορούν την ενσυναισθηματική ακοή, την αυτοεπιβεβαιωτική συμπεριφορά, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την ενθάρρυνση
Ο αρθρωτός χαρακτήρας της ψυχοεκπαίδευσης διαμορφώνει την βδομάδα με τα ίδια μέλη όπου ακολουθούν 6 πρόσθετες συναντήσεις (οι οποίες δεν έχουν σταθερή θεματολογία και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας και τις περιπτώσεις που υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Με αυτό το τρόπο ο συντονιστής θα ενισχύσει την αυτογνωσία των μελών και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την βιωματική μάθηση.
Η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα θα ολοκληρώνεται με μεμονωμένες ασκήσεις. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φέρουν δικές τους εμπειρίες, γνώσεις και συναισθήματα σχετικά με το οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Ο συντονιστής καλείται να επεξεργαστεί τα υπάρχοντα δεδομένα και προβληματικά σημεία. Στη θέση των στρεβλώσεων θέτει νέες, υγιείς γνώσεις και πληροφορίες.

Η δράση θα είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο 2022 μέχρι και τον Ιούνιο 2023 και θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις για την πρόληψη έναντι του COVID-19.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2105982406 & 6946112987
Image