Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οικολογικής Κηπουρικής


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Άτομα με Αναπηρία και κατά προτεραιότητα άτομα με αιματολογικά νοσήματα. Ο κηπουρός/γεωπόνος εκπαιδευτής θα εξειδικεύεται στην συμπεριληπτική προσέγγιση της εκπαίδευσης και θα έχεις ως στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες στην τέχνη της κηπουρικής. Η οικολογική κηπουρική  είναι πλέον δημοφιλής και ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου κυριαρχεί η οικολογική/βιολογική καλλιέργεια των λαχανικών. Ωστόσο, η εκπαίδευση της οικολογικής κηπουρικής είναι ανύπαρκτη και το πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση εκείνων που θα εκτελέσουν την οικολογική  κηπουρική λαχανικών. Η καλλιέργεια βιολογικού λαχανόκηπου απαιτεί γνώσεις κηπουρικής με περιβαλλοντική και οικολογική προσέγγιση.

Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τις βασικές εργασίες κηπουρικής (σπορά, φύτευση, μεταφύτευση, εργασίες συντήρησης ενός κήπου, περιποίηση καλλωπιστικών φυτών, περιποίηση εσωτερικών φυτών). Θα ασχοληθούν επίσης με τις βασικές αρχές λαχανοκομίας. Η εκπαίδευσή τους  θα είναι θεωρητική αλλά και πρακτική σε δημοτικούς κήπους. Εκτός από την καλλιέργεια λαχανικών οι συμμετέχοντες θα κατασκευάζουν συνθέσεις με αποξηραμένα ή φρέσκα φυτά καθώς και διάφορα διακοσμητικά. Οι καταρτιζόμενοι ακολουθώντας το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις  για την κηπουρική και αποκτούν εμπειρία στο ουσιαστικό περιβάλλον εργασίας ενός κηπουρού.

Η θεωρητική εκπαίδευση  του εργαστηρίου αφορά την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην οικολογία και την  αστική περιβαλλοντική  βιωσιμότητα, θεωρητικές γνώσεις απαραίτητες για την βιολογική  καλλιέργεια του εδάφους, για την καλλιέργεια των  λαχανικών, την παραγωγή  και την συλλογή των λαχανικών, γνώσεις για τη χρήση εργαλείων. Το εργαστήριο επίσης θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις με σχολεία, δράσεις εξόρμησης καθαριότητας, δράσεις  φύτευσης και καλλωπισμού των περιοχών του Δήμου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μέχρι και τον Ιούνιο 2023 και θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις για την πρόληψη του COVID-19.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ: 6946112987

Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθύνεστε  στις υπηρεσίες του Δήμουꓽ 2105982406  

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγάλεω
ꓽ Ελλησπόντου 7, Αιγάλεω
Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» Θηβών 368, Αιγάλεω
Image