Κοινωνική Ευημερία κατ’οίκον

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Ευημερίας στοχεύει στην ενδυνάμωση και στήριξη των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα τους χωρίς υποστήριξη. Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει το κενό της υποστήριξης τους με κατ’οίκον παρεμβάσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως από έμπειρο παραϊατρικό προσωπικό.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας καθώς και των ατόμων που βιώνουν προβλήματα κινητικά ή μη
  • να υποβοηθηθούν, ώστε να διαβιώνουν αυτόνομα και με αξιοπρέπεια
  • να υποστηριχθεί το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να επωφεληθεί από τις γνώσεις του εν λόγω προσωπικού.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος είναι οι εξής:

  • παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης
  • διεκπεραίωση υποθέσεων των ηλικιωμένων και κατάθεση δικαιολογητικών σε υπηρεσίες και φορείς
  • οικογενειακή συμβουλευτική
  • πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα
  • υποστήριξη σε ψηφιακές διαδικασίες (άυλη συνταγογράφηση, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2105982406 & 6946112987
Image