Ψηφιακές Δεξιότητες

Το Εργαστήριο Πληροφορικής  στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ και δεξιοτήτων πλοήγησης και χρήσης  του διαδικτύου. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εκμάθηση των ψηφιακών εργαλείων για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των ΑμεΑ (ψηφιακή πρόσβαση σε υπηρεσίες, πρόσβαση στη πληροφόρηση, πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλε-ιατρικής) όσο και την εξειδίκευση σε πλατφόρμες εκπαίδευσης/κατάρτισης και τηλε-εργασίας.

Στόχος της ενέργειας αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ και η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μέσω ανάπτυξης των ψηφιακών και επαγγελματικών  δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία υλοποίησης της ενέργειας βασίζεται στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας ενισχύοντας  την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στην ΤΠΕ, στην ψηφιοποίηση της καθημερινότητας και κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας. 

Το Εργαστήριο Πληροφορικής πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και τα τμήματα είναι ολιγομελή. Εφαρμόζονται οι εκάστοτε  διατάξεις για την πρόληψη έναντι του COVID-19.

Πληροφορίες συμμετοχής στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105982406 & 6946112987
Image