Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Η Διεύθυνση Κοινωνική Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω διοργανώνει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την  ευαισθητοποίηση κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, εργοδοτών και ευρύτερου κοινού.

Βασική δράση για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 συνιστά  το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ποιοτικές μέθοδοι εξυπηρέτησης και συνδιαλλαγής με ΑμεΑ» το οποίο απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενεργοποίηση  των στελεχών για την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην κοινωνία.

Η ένταξη στην εργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίζοντας τα έτσι ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Θεματικοί άξονες του επιμορφωτικού προγράμματος είναι ꓽ

  • Κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας
  • Άτομα με χρόνιες παθήσεις (περιθωριοποίηση, αναγνώριση αναγκών, ευκαιρίες απασχόλησης)
  • Μεθοδολογία αναγνώρισης και χαρτογράφησης αναγκών και δυνατοτήτων της κοινότητας
  • Σύγχρονα μοντέλα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας
  • Μοντέλα καλής πρακτικής για την απασχόληση/εργασιακή ένταξη των ΑμεΑ
  • Σχεδιασμός δράσεων υποστηριζόμενης απασχόλησης/προστατευμένης απασχόλησης/προσαρμοσμένης απασχόλησης στο Δήμο Αιγάλεω
  • Σχεδιασμός υπηρεσιών υποστήριξης των ΑμεΑ για την ένταξη στην αγορά εργασίας στο Δήμο Αιγάλεω
  • Σχεδιασμός δράσεων ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας στο Δήμο Αιγάλεω
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2105982406 & 6946112987
Image