Οι Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του έργου είναι οι πολίτες του Δήμου Αιγάλεω, αλλά και άτομα που διαμένουν στο Δυτικό τομέα Αθηνών και τα μέλη της οικογένειας τους, με έμφαση σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες όπως είναι η ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης και σίτισης, δυσκολίες διαβίωσης λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

Οι υπηρεσίες και οι δράσεις του έργου απευθύνονται ειδικότερα σε:

Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειες τους

Γονείς και εφήβους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Άτομα που απειλούνται από φτώχεια 

Άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής ένταξης

Ηλικιωμένους, άτομα με χρόνιες παθήσεις

Φροντιστές ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνιες παθήσεις

Γενικό πληθυσμό της Κοινότητας

Image