Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του έργου  λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας λογικής παρέμβασης προς όφελος των ομάδων στόχων του έργου. Συνεπώς  περιλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν την κοινωνική ενδυνάμωση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία, δράσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και διατροφικών διαταραχών σε εφήβους και την ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους. Η  στήριξη της τρίτης ηλικίας αποτελεί βασικό άξονα του έργου, όπου αναπτύσσονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των οικογενειών και των φροντιστών τους. 

Οι υπηρεσίες, που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου, διαρθρώνονται ως εξής ꓽ 

Υπηρεσίες για ΑμεΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις:
  • Συμπεριληπτικό Εργαστήριο Θεάτρου 
  • Συμπεριληπτικό Εργαστήριο Μουσικής  
  • Συμπεριληπτικό Εργαστήριο Χορού 
  • Εργαστήριο Κηπουρικής 
  • Επαγγελματική συμβουλευτική και πιλοτικές δράσεις Υποστηριζόμενης Συνεργατικής Εργασίας
  • Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες Γονέων και φροντιστών ΑμεΑ 
  • Βιωματικές Επισκέψεις στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού για Ειδικά Σχολεία και Δομές
Image