Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φροντιστών «Φροντι-Ζω»

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης φροντιστών απευθύνεται σε ενήλικες  που φροντίζουν με κάθε τρόπο άτομα τρίτης ηλικίας ή άτομα με χρόνιες παθήσεις. Είναι γεγονός ότι οι φροντιστές ηλικιωμένων, στην προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους, επιβαρύνονται καθημερινά, τόσο ψυχικά και σωματικά όσο και οικονομικά. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της φροντίδας των ασθενών τους δύναται ο ενδιαφερόμενος φροντιστής να συμμετάσχει σε μια σειρά από προκαθορισμένες συνεδρίες, συνήθως βραχυπρόθεσμης υποστήριξης.
Θα πραγματοποιηθούν πέντε συναντήσεις ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα όπου θα υπάρχει εστίαση στο αίτημα και τον προβληματισμό του φροντιστή, στην ανίχνευση αρνητικών σκέψεων, στρεβλώσεων που συνδέονται με το/τα  πρόσωπο/α που φροντίζει. Ο φροντιστής καλείται να εξασκηθεί στις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, στη διαχείριση και τον έλεγχο των συναισθημάτων, στη διαχείριση του χρόνου του συνολικά. Ιδιαίτερα, συχνά ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε ευχάριστες δραστηριότητες και να καλύπτει τις δικές τους ανάγκες (θετικές εμπειρίες, προσωπική εξέλιξή του κ.α.).
Θα πραγματοποιηθούν πέντε συναντήσεις που θα έχουν ως στόχο :

  • την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης της νόσου,
  • τη διαχείριση των συναισθημάτων που απορρέουν από την παροχή φροντίδας (θυμός, απώλεια, θλίψη, μοναξιά) με στόχο πάντα την αποτελεσματικότερη φροντίδα του ασθενούς.
  • τα πρακτικά θέματα που περικλείει η φροντίδα του ασθενούς
  • για την αναγκαιότητα της φροντίδας του εαυτού τους
  • για τα νομικά και κοινωνικά θέματα που ανακύπτουν
  • για τις διαθέσιμες παρεμβάσεις και υπηρεσίες
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ολιγομελή τμήματα.

Tο σεμινάριο επιμόρφωσης είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στα τηλ: 2105982406 & 6946112987.
Image